Preview Mode Links will not work in preview mode

Businessdamer


Dec 16, 2019

Den ene, store utfordringen de fleste businesseiere har, er dette med å få nok kunder.

I denne episoden snakker Hilde og Guri om hvordan du kan få kunder, og deler konkrete tips om hva du bør gjøre for å få kunder. Her får du gode og konkrete tips til deg som er nybegynner og mer erfaren.